Ceny

Komárovská 64, Bratislava
0908 174 260

495 / MESIAC

Celodenná starostlivosť

7:00 - 17:00 hod. (Po - Pia)

Práca s montessori pomôckami

Cvičenia praktického života v domácnosti

Pohybové aktivity na rozvoj rovnováhy
445 / MESIAC

Poldenná starostlivosť

7:00 - 13:00 hod. (Po - Pia)

Práca s montessori pomôckami

Cvičenia praktického života v domácnosti

Pohybové aktivity na rozvoj rovnováhy

5 / DEŇ

Strava

Obed

Desiata

Olovrant

Občerstvenie

FAQ

separator

Q: Od akého veku prijímate deti?  

Prijímame deti od 2 rokov. Pred prijatím sa stretneme osobne a na základe návštevy v našich priestoroch vyhodnotíme stupeň psycho-motorickej zrelosti. Deti v Škôlkárni fungujú vo vekovo zmiešanom kolektíve a navzájom si pomáhajú a obohacujú sa o nové skúsenosti.

separator

Q: Koľko detí a učiteľov je v Škôlkárni?  

Tento počet sa stále mení. Vždy to závisí od konkrétneho školského roka a záujmu rodičov o naše služby. Na základe toho pravdielne dopĺňame náš tím. Vždy sa snažíme zabezpečiť, aby na jedného učiteľa nepripadalo viac ako 10 detí. Myslíme si, že to je maximálna hranica, kedy je učiteľ schopný deti vnímať, kvalitne sa im venovať a poskytovať im podporu.

separator

Q: Ako prebieha adaptačný proces?  

Adaptačný proces je u nás individuálny a prispôsobuje sa potrebám konkrétneho dieťaťa. Najskôr sa stretávame spolu s rodičmi - trávite s dieťaťom v Škôlkárni doobeda pár hodín (2-3h), zúčastňujete sa programu spolu s kolektívom.

Pobyt sa postupne predlžuje na celé doobedie. Rodič sa stáva čoraz menej viditeľný, čaká v rohu miestnosti, v chodbičke. Vo vhodnom čase sa s dieťaťom rozlúčite (napr. odbehnete na nákup, niečo vybaviť) a to už trávi čas v Škôlkárni samostatne.

Čas pobytu postupne predĺžime z poldenného na celodenný - podľa toho, ako dieťa na adaptáciu reaguje a ako rýchlo si zvykne na zmenu režimu a prostredia.

separator

Q: Aký je režim dňa v Škôlkárni?  

Pretože vychádzame z montessori pedagogiky, je denný režim každého z detí individuálny. Deti si volia, ktorým z pracovných pomôcok budú venovať svoj čas a pozornosť. Prípadne im učiteľ na základe pozorovania (závisí od aktuálnych záujmov a stupňa rozvoja dieťaťa) predstaví a ponúkne na prácu novú pomôcku.

Program počas dňa je rozdelený na viacero blokov, v rámci ktorých si deti slobodne vyberajú, čoho sa zúčastnia:

Ráno od 7-10:00 - práca s montessori pomôckami/práca a pokusy v dielni/starostlivosť o prostredie/konzumácia a príprava desiaty a spoločné privítanie na elipse

Doobeda 10:15-12:00 - pobyt v záhrade/ prechádzka a hry na ihrisku.

Obed 12:15 - 12:45

Oddych a spánok - 13:00-15:00 - čítanie rozprávok a príbehov, spánok

Poobedný program - 15:00 - 17:00 - výtvarný blok, tanec-spev-hudba-pohyb blok, práca s montessori pomôckami/pobyt na záhrade

Po oddychovom bloku majú deti na výber môžu si spoločne zaspievať a pridať sa k pohybovým hrám a tancu. Aktívny blok spájame s telovýchovnými cvikmi pre najmenších. Na výber je aj výtvarný blok venovaný téme týždňa (tá je vždy predstavená na elipse).

K deťom pristupujeme individuálne a rešpektujeme ich rozdielne potreby. Niekto možno chce a potrebuje byť častejšie vonku, iný zas radšej objavuje nové montessori pomôcky alebo sa práve zaujíma o prácu v domácnosti a chce pomáhať s údržbou rastlín a poriadku. Zároveň však veríme, že pravidelný režim podporuje pocit istoty u detí a preto v blokoch deti k vybraným aktivitám motivujeme. Počas celého dňa majú k dispozícii montessori pomôcky, vybavenú záhradu, výtvarné potreby a knihy, ktorým sa môžu venovať.

separator

Q: Bude sa moje dieťa stále vedieť a chcieť hrať s montessori pomôckami?  

Montessori pomôcky sú špeciálne navrhnuté tak, aby deťom pomáhali pozorovať a zažívať skutočný svet na svojej koži. Tieto pomôcky rozdeľujeme do fáz, tzv. senzitívnych období, v ktorých je dieťa špeciálne citlivé na určité vnemy z okolia. Pomôcky podporia prirodzenú všímavosť dieťaťa a umožnia mu bez abstraktného štúdia poznávať fyzikálne, matematické a slovné závislosti a vzťahy a prehlbovať senzorické vnemy a citlivosť.

Možno ste si u vášho dieťaťa všimli obdobie citlivosti na farby. Pamätáte si, keď bolo dôležitejšie, či je polievka červená alebo zelená, či sa pohojdá na modrej alebo žltej hojdačke? Vďaka senzorickým montessori pomôckam si dieťa upevní názvy jednotlivých farieb, vyskúša si ich tvorbu, začne rozpoznávať viaceré odtiene a podobne.

separator

Q: Čo spánok a rešpektujúci prístup? Želám si/ neželám si, aby moje dieťa každý deň spalo.  

Rešpektujeme individualitu detí a ich potreby, na druhej strane veríme, že pravidelný režim im pomáha zvládnuť plné dni aktivít v kolektíve. Do spánku deti nenútime a nebudíme ich, pokiaľ si potrebujú viac oddýchnuť. Oddychový blok však trávime na lôžkach pokojnými aktivitami: čítanie a prezeranie kníh, počúvanie rozprávky, počúvanie oddychovej hudby. Tých, ktorí spánok potrebujú, to prirodzene upokojí a zaspia. Ostatní sa po dni plnom zábavy upokoja a zregenerujú svoje sily.

separator
to top button