NIEČO O NÁS

7 min.
  Žel. Studnička      
450 m2
      Záhrada  
10 hod.
    denne    
5 dní
    v týždni  
gallery-img-1

Je to o deťoch

Škôlkáreň poskytuje deťom bezpečné prostredie, v ktorom rozvinú svoj potenciál a láskavú podporu dospelých, ktorí ich rešpektujú. Slobodný výber aktivít v interiéri aj exteriéri (naša záhradka alebo ihrisko Železná studnička) rozvíja ich prirodzené nadanie.

O mne

Veronika je Montessori entuziasta - neustále sa vzdeláva a využíva príležitosti stretávať sa s inými pedagógmi nielen na Slovensku, ale na celom svete. Hoci pôvodne vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, vzdelávanie a čas strávený s deťmi boli po celý čas dôležitou súčasťou jej života.

Veronika organizovala a viedla workshopy pre deti v rámci Martinus.sk (literárno- výtvarný workshop) a Greenpeace Slovensko (environmentálny workshop). Skoro 2 roky viedla najmenších na individuálnych aj spoločných hodinách v Baby-sitters Clube.

Jej tajnou vášňou sú detské knihy, ktorých má doma plnú knižnicu a rada literárne objavy prináša aj do Škôlkárne.

Montessori je dlhou a dobrodružnou cestou nielen pre deti. Každý deň ma deti naučia novú lekciu o kreativite, láske, tolerancii, kamarátstve alebo rýchlosti akou poznávajú svet.

Veronika

Švecová

Zakladateľka

separator

Objavte viac

    o Montessori
to top button